Velkommen til Trollskogens hjemmeside

Trollskogen barnehage SA ligger på Myre i Vesterålen. Barnehagen ligger i et rolig boligstrøk med kort vei til skog, fjell, , fjære,sentrum , idrettshall og svømmebasseng.

Vår barnehage har 4 avdelinger, delt etter alder.

Avdelingene er:

Småtussan   0-2 år

Haugtussan  0-2 år

Skogtussan   3-4 år

Stortussan   4- 5 år

Det er til sammen 72 plasser. Høsten 2020 vil det være 9 barn på Haugtussanog 11 barn på Småtussan.  16 barn på 3-4 års avdelingen og 16 barn på 4-5 -årsavdelingen.