TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Foreldreundersøkelse høst 2014

22. april 2015
Foreldreundersøkelsen som ble gjort i høst er nå ferdig utarbeidet og ligger nederst på denne siden som vedlegg. Vi er veldig fornøyd med at så mange svarte på undersøkelsen. Takk for det. Alle avdelingene har fått sine resultater, slik at de kan se om det er noen områder de kan jobbe videre med for å forbedre eller videreutvikle.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS