TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Småtussan 0-3 årSmåtussan (0-3 år)
Småtussan er en småbarnsavdeling med 12 plasser for barn mellom 0 -3 år. Vi vil være et sted der store og små har det trivelig, trygt og moro sammen. For oss er det viktig at barna gleder seg til å gå i barnehagen og at dere foreldre er trygge på at her har barnet det godt. På Småtussan får barna leke, lære, utfolde seg og skape noe i sitt eget tempo.


 
Utviklingen hos små barn skjer i et stort tempo og er lett synlig. I perioder skjer det veldig mye fra dag til dag og uke til uke. Språk, motorikk og sosialisering er i en rivende utvikling. Det er viktig at vi voksne er lydhøre og forstår barnets behov, fokus og intensjoner slik at vi best mulig kan legge til rette for en god utvikling. Personalet på Småtussan jobber ut ifra en grunntanke om at alle barn er unike og verdifulle med helt individuelle forutsetninger for egen vekst og utvikling.


               
                                                
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS