TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Utegruppa

    
UTEGRUPPEN (5 år)
 
Trollskogen barnehage har utegruppe for de eldste (født 2008) i barnehagen. I år er det tretten barn, åtte jenter og fem gutter.
Vi ønsker å ta barna med på fysiske og motoriske utfordringer i naturen og nærmiljøet. At de skal bli glade i å være i naturen og se alle muligheter den gir til lek, læring, høsting av mat og gi barna et positivt selvbilde når de mestrer.
Sang og eventyr flettes inn i de daglige aktiviteter, samt at vi har samling hver dag kl 09.00 der vi snakker om dagens aktiviteter. Vi jobber oss gjennom tall & språksprell tre dager i uka i høst og så repeterer vi utover vinteren. Vi ønsker å fremme barnas språkutvikling og vil knytte opplegget opp mot aktiviteter vi har på tur. Barna skal være aktive deltakere og derfor får de medbestemmelse på valg av turmål som sted, mat og aktivitet.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS