TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

 

Følg linken til våre eiervedtekter.


I vår barnehage kjøper alle foreldrene seg inn med en andel i vårt samvirkeforetak, slik at de er eiere så lenge de har barn i barnehagen. Deretter utbetales andelen og de er ikke medeiere i samvirket lenger.

Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS