TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Barnehagens historie

Trollskogen barnehages historie

Barnehagen er et resultat av at kommunen ved hoveopptaket til barnehageplasser i 2002 hadde rundt 60 barn på venteliste. Barnehagens arbeidsnavn var Øksnes foreldrelagsbarnehage BA

Trygge barnehager hadde fått opplysninger om dette og tok kontakt med kommunen. Trygge barnehager er en organisasjon som etablerer barnehager som de enten driver selv eller lar foreldre drive barnehagen som et samvirke. Barnehagen er  foreldreeid og drevet.

D.v.s at foreldrene kjøper seg inn med en andel på kr 2000 for første barnet og søsken betales det 1000 kr for. Denne andelen gjør at de er medeiere i barnehagen i den tiden barna har barnehageplass. Når barna slutter får de utbetalt sin andel (se eiervedtekter)

Det ble utlyst et stiftelsesmøte for foreldre som ønsket barnehageplass og det ble satt ned et styre. Første styreformann var Tine Olsen fra 03.07.02 og fra høsten 2003 overtok Andre Reinholdtsen.

Våren 2004 ble byggingen av barnehagen satt i gang og 23.08.2004 startet barnehagen opp. Daglig leder         Liv-Jane Grønmo begynte sitt arbeid med intervju og tilsetting av pedagogiske ledere og assistenter sommeren 2004.

Vi startet opp med 3 avdelinger en 0-3 års avdeling  med plass til 14 barn og to avdelinger med barn 3- 6 år med 20 barn på hver avdeling. Grunnbemanningen var 4 personale på småbarnsavdelingen og 3 på hver av de store avdelingene.

Barnehagen byttet navn fra Øksnes foreldrelagsbarnehage BA til Trollskogen barnehage BA og avdelingene fikk navnene Småtussan, Haugtussan og Skogtussan.

Til å begynne med var ikke alle plassene i barnehagen oppfylt og personalet ble derfor tilsatt etter hvert. Ved start barnehageåret 2005 var alle plassene tildelt.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS