TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Personalet i barnehagen

 Personalet i barnehagen

                    

 

Styrer/daglig leder: Liv-Jane Grønmo       

 

Småtussan:

Pedagogisk leder: Lisa Vikane
Pedagogisk leder: Rikart Evensen

Assistent: June Hellesvik                               

Barnepleier/Assistent: Grete F.Lockert


 Haugtussan:

Pedagogisk leder: Britt Hege Steffeensen:

Barnepleier/Assistent : Line Einarsen

Assistent/barnevernspedagog: Silja Arntsen
Assistent: Rosita Hybertsen 70 %
Barne og ungdomsarbeider: Jeanette Lind


Skogtussan:

Pedagogisk leder: Cynthia Fagervold

Assistent: Lena Hustad

Assistent: Heidi Røsnes 50 %
Barnepleier/assistent: Marlene Pedersen 50 %


Utegruppen:

Pedagogisk leder: Tine Olsen

Assistent : Linn Olsen 70 % 
Barne- og ungdomsarbeider: Pia Rasmussen

 

 


Kjøkkenassistent: Ann Heidi Bertinussen 50 %

 

Renholdsassistent: Hild Unni Hamansen 50 %

 

 

Faste vikarer:

Kathrine Midtbu
Elin A.Enderesen
Kathrine Pedersen

Ved behov har vi andre erfarne vikarer som vi kan bruke

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS