TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Virksomhetsplan 2011-2016Nederst på siden ligger  lenken til vår virksomhetsplan.


Denne er revidert i august 2011

I virksomhetsplanen står det mere utfyllende om hvordan barnehagens innhold og metoder blir gjennomført.

Bl.a er det progresjonsplan for de ulike fagområdene i Barnehagens rammeplan. Det vil si hva vi legger opp til for de enkelte alderstrinnene.


Også hverdagssituasjonene er beskrevet. f.eks i garderoben hvordan barna skal lære å bli flinke til å kle på seg, vente på tur m.v                                                     

Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS