TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
 • Utskrift
 • Print

Eiervedtekter og foreldrevedtekter

Trollskogen barnehage har to forskjellige vedtekter.

Foreldrevedtektene er en kontrakt mellom foreldre og barnehagen og innholder følgende hovedoverskrifter:
 1. Eierforhold
 2. Formål
 3. Barnehagens organer (foreldreråd og samarbeidsutvalg)
 4. Opptak/oppsigelse
 5. Arealutnytting
 6. Åpningstider
 7. Ferie
 8. Betaling
 9. Dugnad
 10. Mat
 11. Helsemessige forhold/Fravær
 12. Ansvar
 13. Internkontroll
 14. Daglig leder/personale
 15. Mislighold
 16. Taushetsplikt
 17. Endring av barnehagens vedtekterEiervedtektene forteller hvordan foreldrene som eiere av barnehagen skal drive barnehagen.

-Formål for andelslaget
-Andeler
-Årsmøter
-Eierstyret
-oppløsning av andelslaget

Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS