TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Felles aktiviteter


Fellesaktiviteter kan være:
  • Solfest
  • Karneval
  • Pysjamasfest
  • Klovnefest
  • Nissefest
  • Foreldrekaffe
  • Forutkafe
  • Fellesdag i Øksneshallen sammen med andre barnehager.
Når disse fellesaktivitetene er finner du i Vår Årsplan.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS