TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Skogtussan 3-4 årSKOGTUSSAN (3-4 år)
På Skogtussan har vi aktive og varierte dager, der kreativitet, språk og omsorg står i fokus. Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn, og sosialt samspill er noe vi jobber mye med. Vi er opptatt av å lytte til barnas ønsker og behov, og vi synes det er viktig å ha gode samtaler med barna. Barna skal ha medbestemmelse over hva vi skal gjøre, og vi lytter til deres ønsker når det gjelder innholdet i barnehagedagene. Vi er glade i å gå på tur, og ønsker at barna skal få gode turopplevelser og læring gjennom aktiviteter i skog og mark.
 
SATSINGSOMRÅDE:
I år har vi valgt å ha spesiell fokus på språk. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. På Skogtussan vil vi fokusere særlig på bøker og lesing. Vi vil ha lesegrupper hver tirsdag, der vi leser forskjellige bøker i mindre grupper. Vi vil også bruke bøker i samlingstunda, på tur og ellers i hverdagen. Vi skal låne god og variert barnelitteratur på bokbussen og biblioteket. Vi vil øve på begreper, lære rim, regler og sanger i samlingstunda. I tillegg vil vi legge til rette for språkutviklende samtaler, sette ord på opplevelser og gi rom for barnas frie lek.
 
LEKEN:
Leken er et mål i seg selv. På Skogtussan har vi fokus på å skape et spennende og tilpasset lekemiljø for alle barna. Vi ønsker å skape tid og rom for barnas frie lek, og vi vil prøve å inspirere leken ved å gi barna mangfoldige inntrykk, i tillegg til et variert lekemateriell. Vi vil støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter.
 
 
           
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS