TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
  • Utskrift
  • Print

Haugtussan 3-6 år

         
     
Haugtussan. (2-3 år)
Haugtussan ønsker å være en avdeling med glade, trygge og aktive barn. En avdeling hvor barna kan trives sammen. Vi vil være en arena som barna gleder seg å komme til, og som dere foreldre er trygge på at de har det godt. Barna skal få et sted hvor det er rom for lek, læring, utfoldelse og kreativitet.
Da er det viktig at barna får rikelig med tid til å bli kjent med alle på avdelingen. På denne måten tenker vi å skape en arena for godt vennskap, god lek og læring.
 
Vi har en del faste rutiner på avdelingen. Disse rutinene skaper trygghet i hverdagen. Gjentakelser av rutiner og aktiviteter gir barna følelse av kontroll, oversikt og en opplevelse av at ting henger sammen. Dette fører til at barnehagelivet blir lettere å forstå, og handlingene lettere å huske. Gjentakelser blir derfor viktig i alle aktiviteter på Haugtussan.
 
Utviklingen til barna skjer i ulikt tempo. Språk, motorikk og sosialisering er sentrale områder for barna i barnehagen, og da er det viktig at vi voksne er lydhør og forstår barnas behov, fokus og intensjoner, slik at vi på en best mulig måte kan tilrettelegge for god utvikling. Personalet Haugtussan jobber ut fra en grunntanke om at alle barn er unike og verdifulle, med helt individuelle forutsetninger for egen vekst og utvikling.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS