TROLLSKOGEN BARNEHAGE SA
Nyheter
22.04.2015
Foreldreundersøkelsen som ble gjort i høst er nå ferdig utarbeidet og ligger nederst på denne siden som vedlegg. Vi er veldig fornøyd med at så mange svarte på undersøkelsen. Takk for det. Alle avdelingene har fått sine resultater, slik at de kan se om det er noen områder de kan jobbe videre med for å forbedre eller videreutvikle.
Årsplanen for 2016-2017  er nå lagt ut under planer.
  • Utskrift
  • Print

Velkommen til Trollskogen Barnehage
    
                           I Trollskogen barnehage på Myre i Vesterålen er vår grunnmur 
                                                                                           

                          TRYGGHET-TRIVSEL-GLEDE-HUMOR,VEKST OG UTVIKLING

                                  Liten?
                                 Jeg?
                                 Langt ifra
                                 Jeg er akkurat stor nok
                                 Fyller meg selv på langs og på tvers
                                 fra øverst til nederst.
                                 Er du større enn deg selv kanskje?

                               (Inger Hagerup)
          
                              Trollskogen barnehage er en privat  foreldreeid barnehage.                                      Vi er en barnehage for barn mellom 0-6 år

                                     Det er fire grupper og disse heter :

                                     Småtussan     0-2 år  med 12 barn                           

                                     Haugtussan    2-3 år  med 18 plasser

                                     Skogtussan    3-4 år  med 18 barn.   
                                      
                                     Utegruppa      5 -6 år med 13 barn        

                      

                                   Våre åpningstider er 06.45-16.30


                                   Daglig leder er som regel å treffe mellom 7.30-15.00 

Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS